Evrimin Moleküler Açmazı

Hürriyet Gazetesi”nin Delta 32 Mutasyonu Konusundaki Yanılgısı

06.02.2002 tarihli Hürriyet gazetesinde “AIDS”e meydan okuyan İngiliz köyü” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde İngiltere’de bir köyde yaşayan insanlarda görülen bir mutasyonun bu kişileri AIDS’e karşı koruduğu ileri sürülmektedir. Söz konusu yazıda “Delta 32” adlı bu mutasyon, faydalı ve insanı enfeksiyonlardan koruyan bir mutasyon olarak tanıtılmıştır. Ancak bu yorum büyük bir yanılgıdır. Aşağıda tüm mutasyonların olduğu gibi bu mutasyonun …

Devamı »

CBT Dergisi, Genlerle ilgili Laboratuvar Deneylerini, Evrimin Delili Gibi Göstermeye Çalışıyor

11 Ağustos 2001 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinde “Deney Tüpünde Evrim” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, proteinler üzerinde yapılan bazı deneyler anlatılarak, bu deneylerin evrim teorisinin delili oldukları öne sürülüyordu. Aşağıda, söz konusu yazıdaki bilimsel yanılgılar ortaya konmakta ve söz konusu deneylerin evrim teorisine bir kanıt oluşturmadığı açıklanmaktadır. “Deney Tüpünde Evrim” başlıklı yazıda, bilim adamlarının “DNA Shuffling” olarak isimlendirdikleri bir …

Devamı »

Hürriyet Gazetesi”nin Evrimci Doktorunun Batıl İnançları

10.04.2001 tarihli Hürriyet gazetesindeki “İnsan monogam değil, seri monogam” başlıklı haberde Darwinist bir doktorun akıl ve bilim dışı tezlerine yer verilmiştir. Üroloji Profesörü Ateş Kadıoğlu ile yapılan röportaj, insanın cinsel hayatını konu edinmiş, ancak evrimci bakış açısı ile, insanlar ile hayvanların cinsel hayatları arasında bağ kurmaya yönelik hayali yorumlardan başka bir şey öne sürememiştir. Bu doktorun bilimsel literatürden tamamen uzak …

Devamı »

Bilim Ve Teknik Dergisinde Yayınlanan “”Biomoleküller Ve Nanoteknoloji”” Adlı Darwinist Makaledeki Yanılgılar

“Bilim ve Teknik” dergisinin Ağustos 2000 tarihli sayısında yayınlanmış, Selçuk Alsan”ın çevirisini yaptığı “Biyomoleküller ve Nanoteknoloji” isimli makale, evrimci düşüncenin tutarsızlığını, açmazlarını, ön yargılı ve dogmatik zihniyetini, yanıltma ve gerçekleri çarpıtma metodlarını ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Baştan sona canlı hücrelerindeki biyolojik makinelerin kompleks tasarımlarını ve hayret verici fonksiyonlarını konu alan yazı, içerdiği somut bilgiler, gözlemler ve araştırmalar açısından ise …

Devamı »