Tag Archives: arı

Arılardan ilham alınarak üretilen yazılım

Arılar muhteşem inşaat mühendisleri olmalarının yanı sıra, sosyal hayatları ve aralarındaki iletişim ile de bilim adamlarını hayretler içinde bırakan canlılardır. On binlerce arının, kovandaki düzeni nasıl sağladıkları, karanlıkta nasıl haberleştikleri ve nasıl hızlı ve kolayca en verimli besin kaynaklarını bulabildikleri halen araştırılan konular arasındadır. Besin arayan izci arılar çoğu zaman uzaklara giderek geniş alanları tararlar. Yeni bir besin kaynağı bulduklarında …

Devamı »

80 milyon Yıllık Orkide Fosili, Hayali Evrim Şemasını Altüst Etti

Darwinistler, olmayan evrim delillerini zamanın ortaya çıkaracağı beklentisi içindeydiler, ancak büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştılar. Fosil kayıtları, yalnızca yaşayan fosil örneklerini vermekle kalmadı, hayali evrim ağacını ortadan kaldıran önemli deliller de sundu. Homo habilis ile homo erectus”un aynı dönemde, birlikte yaşadıkları, dolayısıyla birbirlerinin atası olamayacağı gerçeğinin ortaya çıkması ve bunun gibi hayali evrim zamanlamasını bozan sayısız fosil, evrim teorisinin …

Devamı »

Arıların Evrimi Yalanı

Bilim dergileri, canlılar arasındaki benzerlikleri delillendirip, bunların evrim sürecinin ürünü olduğunu öne süren yazılarla doludur. Ancak söz konusu bilim dergilerinin çelişkisi, bu benzerliklerin “nasıl”, bir diğer deyişle “hangi mekanizmalarla” ve “hangi aşamalarla” hayali bir şekilde evrimleşmiş olabileceğine dair hiçbir cevap içermemesidir. Benzerlikler üzerindeki propaganda, evrim teorisinin varsayımlarını bir dogma olarak benimseme ve benzerlikleri sorgusuz sualsiz evrim ürünü kabul etme anlayışına …

Devamı »

Animal Planet “”Şempanzelerin Davranışları””

Animal Planet’ın bu belgeselinde, şempanzelerin bazı zeki davranışları anlatıldı ve bunlarla insan davranışları arasında benzerlikler kurularak evrim teorisine destek sağlama girişiminde bulunuldu. Delil olarak şempanzelerin avlarını pusuya düşürmek için yaptıkları planlar ile termitleri yuvalarından çıkarmada sapları alet olarak kullanmaları gösterildi. Animal Planet, şempanzelerin ‘insanoğlunun ardından gelen en zeki canlılar’ olduğunu; ‘tıpkı insanlar gibi bireysel özellikleri farklı canlılar’ olduklarını iddia ediyor …

Devamı »